30.01.2021

Выхаваўчае мерапрыемства ў V-VIII класах (настаўнік Старасціна М.Ю.)
Грамадска-карысная праца ў VII класе (настаўнік Банет А.І.)