бел. мова

Дата: 13 красавіка

Тэма: правапіс дзеясловаў на -ся, -цца

Заданні:

Пр.122  на с. 73

Пр. 123 на с. 74

Пр. 125 на с. 75

 

Дата: 15 красавіка

Тэма: змяненне дзеясловаў цяперашняга і будучага часу па асобах і ліках (спражэнне)

Заданні:

Пр.128  на с. 76

Пр. 129 на с. 77

Пр. 130 на с. 78